Đầu hàn, ruột hàn, khò, tay hàn khò, sensor thay thế cho máy hàn khò – Điện tử Dân Xuân
Giỏ hàng

Phụ kiện thay thế

Cung cấp các loại đầu mỏ hàn, ruột mỏ hàn, ruột khò, đầu khò và phụ kiện linh tinh để thay thế cho các dòng máy hàn khò.