Kềm cắt, nhọn, đa năng, sửa chữa điện, chi tiết lớn – Điện tử Dân Xuân
Giỏ hàng

Kềm chi tiết lớn

Kềm thi công các loại chi tiết lớn, với các loại kềm khác nhau như : cắt, nhọn, đa năng

1,200,000₫
95,000₫
145,000₫
100,000₫
95,000₫
250,000₫
250,000₫
350,000₫
250,000₫
280,000₫
175,000₫
180,000₫
215,000₫
550,000₫
380,000₫
250,000₫
195,000₫
Hết hàng
Liên hệ