Chính sách bảo mật

1.      Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

- Mục đích:

Quý khách có thể cần cung cấp thông tin cá nhân của mình trong những tình huống sau:

  • Yêu cầu báo giá, cung cấp thông tin, dịch vụ hoặc hỗ trợ;
  • Đặt mua hàng hóa, dịch vụ;
  • Tham gia khảo sát ý kiến, dự thi có thưởng, hoặc các hoạt động khuyến mại, quảng bá khác;
  • Đăng ký nhận tin thư, email quảng cáo hoặc các loại tài liệu, ấn phẩm khác;
  • Đăng ký tham dự tuyển dụng, gửi hồ sơ, lý lịch;
  • Liên hệ với dientudanxuan.com.

- Phạm vi thu thập thông tin:

Tùy theo tình huống cụ thể mà Quý khách cần cung cấp những thông tin khác nhau. Các thông tin này bao gồm: họ tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, điện thoại, nghề nghiệp, nơi làm việc... Trong từng tình huống đều có những biểu mẫu để Quý khách điền nội dung, đồng thời có ghi chú nêu rõ yêu cầu cung cấp thông tin này là bắt buộc hay tùy chọn.

2.      Phạm vi sử dụng thông tin

Mọi thông tin cá nhân của Quý khách, cũng như các thông tin trao đổi giữa Quý khách và Website đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống Website. Chúng tôi sử dụng thông tin Quý khách cung cấp để:

- Cung cấp các dịch vụ đến Quý khách.

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Quý khách và Website.

- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Quý khách hoặc các hoạt động giả mạo Quý khách.

- Liên lạc và giải quyết với Quý khách trong những trường hợp đặc biệt.

3.      Thời gian lưu trữ thông tin 

Thông qua chính sách này, chúng tôi sử dụng cụm từ “thông tin cá nhân” để mô tả những thông tin liên đới đến một cá nhân cụ thể và có thể dùng để nhận biết về cá nhân đó.

Chúng tôi lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân của Quý khách tại máy chủ hệ thống.

Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân của Quý khách hàng: Các thông tin cá nhân của Quý khách sẽ được lưu giữ từ khi Quý khách liên hệ với dientudanxuan.com.

4.      Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

•Tên: Công ty Cổ Phần Thương Mại Điện Tử Dân Xuân

•Địa chỉ: 488/7 đường 3/2, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

•Điện thoại: (028) 38 55 07 01

•Website: https://www.dientudanxuan.com

•Email: nguyentruonggiang174@gmail.comdiep174@gmail.com

•Bộ phận : Chăm sóc khách hàng

 

5.      Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Quý khách vui lòng liên hệ với Ban quản trị website http://www.dientudanxuan.com/ hoặc qua mail nguyentruonggiang174@gmail.com hoặc diep174@gmail.com để được hỗ trợ.

6.      Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Website không cung cấp thông tin cá nhân của Quý khách cho bên thứ ba ngoại trừ trường hợp phải thực hiệu theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền nếu các đơn vị này có yêu cầu đặc biệt, hoặc nếu Quý khách có những hành động vi phạm pháp luật.