Kềm cắt, nhọn, đa năng sửa chữa chi tiết nhỏ (seal) – Điện tử Dân Xuân
Giỏ hàng

Kềm linh kiện nhỏ

Các loại kềm cắt, nhọn, đa năng dùng để sửa chữa linh kiện và chi tiết tiết nhỏ.

610,000₫
350,000₫
315,000₫
150,000₫
85,000₫
115,000₫
180,000₫
195,000₫
95,000₫
160,000₫
190,000₫
95,000₫
150,000₫
120,000₫
120,000₫
210,000₫
150,000₫
120,000₫