Mỏ hàn nhiệt – Điện tử Dân Xuân
Giỏ hàng

Mỏ hàn nhiệt

Cung cấp các loại mỏ hàn nhiệt cắm điện, mỏ hàn nhiệt sử dụng pin, mỏ hàn nhiệt sử dụng gaz, mỏ hàn nhiệt cấp nguồn từ cổng USB 5V chính hãng Pro'skit, Goot, Dekko, Yihua,...

156,000₫
-36%
180,000₫ 280,000₫
98,000₫
156,000₫
1,100,000₫
570,000₫
885,000₫
930,000₫
365,000₫
200,000₫
205,000₫
1,040,000₫
540,000₫