Tất cả bài viết

Các dạng tua vít cơ bản

Các dạng tua vít cơ bản

1. Các dạng tuốc nơ vítĐiều đầu tiên cần lưu ý khi sử dụng tuốc nơ vít là bạn phải chọn đúng hình dạng đầu và kích cỡ của tuốc nơ vít phù hợp với...

Thuật ngữ nghành điện

Thuật ngữ nghành điện

Aircircuitbreakers(ACB):Máy cắt không khí.Automatic circuit recloser (ACR): Máy cắt tự đóng lại.Area control error (ACE): Khu vực kiểm soát lỗi.Analog digital converter (ADC): Bộ biến đổi tương tự số.Automatic frequency control (AFC): Điều khiển tần...