Vít bake Pro'skit SD-5105B

SKU:sd5105b Thương hiệu: Pro'skit
15,000₫
Xuất xứ:

Mô tả - Thông số kỹ Thuật

Vít bake  (#0 x 100mm) , đầu vít có từ tính.

.mm

ModelABCDE
SD-5101A753.0573.0132
SD-5101B75#0573.0132
SD-5102A755.0805.0155
SD-5102B75#1805.0155
SD-5105A1003.0573.0157
SD-5105B100#0573.0157
SD-5106A1503.0573.0207
SD-5106B150#0573.0207
SD-5107A1006.0906.0190
SD-5107B100#2906.0190
SD-5113A1506.0906.0240
SD-5113B150#2906.0240
SD-5114A2006.0906.0290
SD-5114B200#2906.0290
SD-5116A1505.0805.0230
SD-5116B150#1805.0230

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Sản phẩm liên quan

50,000₫
95,000₫
Hết hàng
Liên hệ
50,000₫
250,000₫
475,000₫
230,000₫
150,000₫
35,000₫
40,000₫
 Vít bake Pro'skit SD-5105B