Vít dẹp Pro'skit SD-800-S2.5

SKU:sd800s2.5 Thương hiệu: Pro'skit
60,000₫
Xuất xứ:

Mô tả - Thông số kỹ Thuật

Vít bake  ((0.4x 2.5) x 75 mm) 

####

####

ModelABCDE
SD-800-S2.5750.41002.5175
SD-800-S31000.51003.0200
SD-800-S41000.81004.0200
SD-800-S5.51251.01005.5225

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Sản phẩm liên quan

Hết hàng
Liên hệ
250,000₫
95,000₫
Hết hàng
475,000₫
50,000₫
Hết hàng
Liên hệ
Hết hàng
Liên hệ
35,000₫
35,000₫
 Vít dẹp Pro'skit SD-800-S2.5