Vít dẹp Pro'skit SD-800-S3.0 (3.0 x 100 mm)

SKU:sd800s3.0 Thương hiệu: Pro'skit
85,000₫
Xuất xứ:

Mô tả - Thông số kỹ Thuật

Vít bake  ((0.5x 3.0) x 100 mm) 

ModelABCDE
SD-800-S2.5750.41002.5175
SD-800-S31000.51003.0200
SD-800-S41000.81004.0200
SD-800-S5.51251.01005.5225

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Sản phẩm liên quan

605,000₫
765,000₫
(1 đánh giá)
3,050,000₫
325,000₫
1,210,000₫
Hết hàng
Liên hệ
Hết hàng
Liên hệ
 Vít dẹp Pro'skit SD-800-S3.0 (3.0 x 100 mm)