Vít dẹp Pro'skit SD-800-S3.0

SKU:sd800s3.0 Thương hiệu: Pro'skit
75,000₫
Xuất xứ:

Mô tả - Thông số kỹ Thuật

Vít bake  ((0.5x 3.0) x 100 mm) 

####

####

ModelABCDE
SD-800-S2.5750.41002.5175
SD-800-S31000.51003.0200
SD-800-S41000.81004.0200
SD-800-S5.51251.01005.5225

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Sản phẩm liên quan

50,000₫
95,000₫
Hết hàng
Liên hệ
50,000₫
250,000₫
475,000₫
230,000₫
150,000₫
35,000₫
40,000₫
 Vít dẹp Pro'skit SD-800-S3.0